Tehnoloģija

Navirec sistēma piedāvā autoparka izsekošanu, izmantojot speciālas iekārtas. Šīs iekārtas izmanto GPS vai GLONASS satelītus, lai noteiktu transportlīdzekļa atrašanās vietu, un mobilo tīklu sakarus (GPRS), lai šo informāciju, kopā ar datiem par transportlīdzekļa ātrumu, degvielas atlikumu u.c., nosūtītu uz Navirec serveri. Informācija ir pieejama tiešsaistē, attēlojot katru transportlīdzekli kartē, kā arī var tikt analizēta, izmantojot maršruta vēstures funkciju ar “nospēles” iespēju un dažāda veida atskaites. Iespējama automātiska brīdinājuma saņemšana par ātruma pārsniegšanu, degvielas zudumu, iebraukšanu noteiktā apgabalā u.c.


Tiešsaiste

Visu izsekojamo transportlīdzekļu pārvietošanās tiek attēlota tiešsaistē Jāņa Sēta vai Google kartē jebkurā pasaules malā. Izvēloties noteiktu transportlīdzekli, tiek parādīts tā statuss. Katra transportlīdzekļa statuss tiek parādīts ar noteiktu ikonu (aizdedze ieslēgta/izslēgta, tiek lietots papildaprīkojums).


Maršruta vēstures funkcija ar ”nospēles” iespēju

Šī funkcija ļauj ērti apskatīt transportlīdzekļu maršrutu un darbību izvēlētā laika posmā pagātnē. Nobrauktais maršruts, stāvēšana, tukšgaita, degvielas patēriņš, papildaprīkojuma lietošana tiek parādīti kartē, kā arī attēloti grafiski. Maršruta vēsturi var apskatīt (nospēlēt) dažādos ātrumos, redzēt, kad un kur transportlīdzekļi ir braukuši, kā arī iespējams salīdzināt vairākus maršrutus, tos nospēlējot vienlaicīgi.


Atskaites

Navirec piedāvā izsekojamo transportlīdzekļu pārskatu, izmantojot dažādas atskaites, kuras pieejamas arī PDF un Excel formātos.

Visbiežāk izmantotās atskaites ir:

  • Dienu atskaite. Atskaite sniedz informāciju par transporta vienības braukšanas, stāvēšanas un tukšgaitas ilgumu, nobraukto attālumu, iepildītās degvielas daudzumu, kopējo un vidējo degvielas patēriņu.
  • Braucienu atskaite. Katrs brauciens tiek attēlots tabulā atsevišķā rindā, parādot brauciena sākuma un beigu laiku, sākuma un beigu adresi, degvielas iepildi, degvielas patēriņu, braukšanas ilgumu un attālumu.
  • Degvielas patēriņa atskaite. Atskaite uzrāda katras degvielas iepildes datumu, laiku un degvielas daudzumu. Tieši tādā pašā veidā ir iespējams aplūkot arī datus par ļaunprātīgām degvielas noliešanām.

Brīdinājumi

Navirec sistēmā ir iespējams izveidot un saņemt e-pastā brīdinājumus ar dažādiem nosacījumiem, kā piemēram, izslēgta vai ieslēgta aizdedze, braukšanas ātrums, degvielas noliešana. Brīdinājumi var būt piesaistīti arī konkrētam ģeogrāfiskam apgabalam/-iem.


Serviss un tehniskās apkopes